Zelená energia

Zelená Energia

Vykurovanie vášho domova s Kanadskými kachľami alebo vložkami znamená výber domáceho ekologického riešenia vykurovania. Od roku 1978 vykurovanie drevom a koncepcia zodpovednosti v oblasti životného prostredia, bola nevyhnutnou súčasťou vývoja produktov Pacific Energy. V roku 1980, Pacific Energy zdokonalil sekundárny spaľovací systém a stal sa uznávaným lídrom v oblasti čistých technológií spaľovania. Zlepšenie výkonu a energetickej účinnosti na životné prostredie je aj naďalej primárne zameranie výrobcov Pacific Energy a Regency

 

Znížiť emisie skleníkových plynov a ušetriť peniaze v rovnakom čase

Drevo je obnoviteľný zdroj energie, ako aj vietor, slnečná a vodná energia. Ak chceme reagovať na výzvu globálneho otepľovania, budeme musieť používať viac obnoviteľnej energie a menej ropy, zemného plynu a uhlia v budúcnosti. Vykurovanie drevom môže byť súčasťou riešenia, za predpokladu, že drevo je spálené efektívne.

Vzhľadom k tomu,že nové stromy rastú nahradzujú tie, ktoré umierajú, spaľovanie dreva, neprispieva ku globálnemu otepľovaniu. Keď sú ropa, plyn a uhlie spaľované, uhlík sa oxiduje na oxid uhličitý (CO2), hlavný skleníkový plyn. Využívanie fosílnych palív uvoľňuje uhlík,a ten zvýšuje atmosférickú koncentráciu CO2.

Drevo tiež uvoľňuje uhlík pri horení, ale jeho použitie je takmer neutrálne, pretože stromy absorbujú CO2, ked rastú. Keď stromy padajú v lese a rozkladajú sa uvoľňuje sa rovnaké množstvo CO2, ako keby boli spálené. Inými slovami, hnitie je pomalá oxidácia, zatiaľ čo spaľovanie v peci na drevo, je rýchle spaľovanie, s teplom ako hlavný vedľajší produkt.


Za predpokladu, že sa vykonáva zodpovedne, môže kúrenie drevom byť skvelý spôsob, ako byť šetrný k životnému prostrediu. Ako bonus, sú náklady na palivové drevo oveľa menšie, než alternatívy pre ľudí, ktorí žijú mimo, vo veľkých mestských oblastiach.

Spaľovanie dreva - zelená voľba

Palivové drevo je obnoviteľný, ekologický a cenovo nenáročný zdroj energie. Prečítajte si ako znížiť svoje náklady na vykurovanie. Začnite zároveň šetriť životné prostredie s pravými kanadskými krbovými kachľami a vložkami.

Biomasa ako kurivo

Biomasu možno ľahko použiť ako kurivo pre vaše krbové kachle. Kúrenie biomasou je nielen ekologické, ale hlavne ekonomicky výhodné. Aj pri nákupe drahého palivového dreva je tento spôsob vykurovania stále najvýhodnejšie na trhu.

Definície biomasy hovorí, že sa jedná o zvyšky rastlinných alebo živočíšnych tiel. Jedná sa teda o drevné piliny, kôru stromov, seno, slamu alebo aj telá mŕtvych zvierat. Ak hovoríme ale o kurivo pre vaše krbové kachle, rozumieme biomasou drevnú hmotu.


Vykurovanie drevom

Stromy k vlastnému rastu potrebujú CO2 a na oplátku produkujú kyslík. Neskôr, pri spaľovaní dreva, sa do ovzdušia uvoľňuje CO2, ktorý je opätovne spotrebovaný pre rast nových stromov. To znamená, že pri spaľovaní dreva vzniká rovnováha medzi výrobou a spotrebou CO2. Drevo sa tým zaraďuje medzi zdroje tepla šetrné k životnému prostrediu.

Drevo je dôležité nechať dobre vyschnúť - vlhké drevo má menšiu výhrevnosť rastie tak jeho spotreba pri rovnakej výkonu.Pokiaľ budete kúriť tvrdým drevom buka alebo duba, spotrebujete ho menej, než dreva mäkkého - napríklad smreku alebo borovice. Tvrdé drevo nemá väčšiu výhrevnosť, ale iba vyššiu mernú hmotnosť.

Nákupný košík
spôsob doručenia
Toptrans
Newsletter